<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=482889&amp;fmt=gif">

Download de whitepaper 'Digitalisering in Recruitment'

De belangrijkste vragen over innovatie in recruitment beantwoord door digitale voorlopers

Uit recent onderzoek blijkt dat werving & selectiebureaus het inzetten van technologie en automatisering als een van de voornaamste uitdagingen zien.

 

In deze whitepaper i.s.m. het Platform Search & Selection komen de belangrijkste vragen rond digitalisering in recruitment aan de orde:

 

  • Wat zijn de voordelen?
  • Wat is er aan recruitment-technologie op de markt?
  • Hoe kies je de juiste recruitment-technologie?
  • En blijft er eigenlijk nog wel een rol voor de mens?

De antwoorden vind je in de whitepaper: een mooie bron van inspiratie voor het verder digitaliseren van je recruitmentproces.

 

Digitalisering in recruitment-mockup

 

Deze bundeling van inspirerende gesprekken met digitale voorlopers wil je niet missen als je jouw organisatie van een mooie toekomst wil voorzien. 

 

Download de whitepaper via het formulier. 

Haal de whitepaper op